Tin tức, bài viết mới nhất về :

Fuel Venture Capital

Vì đâu startup Việt chưa hấp dẫn với nhiều quỹ ngoại: Chất lượng đội ngũ sáng lập chưa cao, khả năng đi ra nước ngoài và thoái vốn thấp…

Vì đâu startup Việt chưa hấp dẫn với nhiều quỹ ngoại: Chất lượng đội ngũ sáng lập chưa cao, khả năng đi ra nước ngoài và thoái vốn thấp…

02/08/2022 11:33:00 AM

Theo chị Maggie Vo - Giám đốc Quản lý đối tác của quỹ Fuel Venture Capital (Miami – Mỹ), việc quỹ của chị và nhiều quỹ toàn cầu khác chưa quan tâm tới thị trường khởi nghiệp Việt Nam là bởi: Founder Việt chưa đạt chuẩn quốc tế ở nhiều khía cạnh, khả năng mở rộng ra nước ngoài để có hội trở thành ‘kỳ lân’ và khả năng thoái vốn còn mờ mịt…

Tags: Maggie Vo , Fuel Venture Capital , khởi nghiệp việt , startup gọi vốn