Tin tức, bài viết mới nhất về :

Dự thảo luật đất đai

HoREA: Đơn vị trúng đấu giá lợi dụng phương thức trả giá trực tiếp để đẩy giá

HoREA: Đơn vị trúng đấu giá lợi dụng phương thức trả giá trực tiếp để đẩy giá

23/03/2023 02:25:00 PM

Từ thực tiễn thất bại của việc đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm, HoREA đề xuất hàng loạt giải pháp "bịt lỗ hổng" về đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất được quy định trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tags: dự thảo luật đất đai , luật đất đai , đấu thầu dự án , sử dụng đất , quyền sử dụng đất

Chi phí cấp “sổ đỏ” sẽ tăng sau năm 2023?

Chi phí cấp “sổ đỏ” sẽ tăng sau năm 2023?

17/03/2023 04:21:00 PM

Quy định bỏ khung giá đất trong dự thảo Luật Đất đai có thể sẽ đẩy chi phí cấp “sổ đỏ” gia tăng.

Tags: luật đất đai , sử dụng đất , Bảng giá đất , định giá đất , dự thảo luật đất đai , cơ sở dữ liệu

Bỏ khung giá đất trong Luật đất đai sửa đổi: Giá đất thế nào là sát thị trường?

Bỏ khung giá đất trong Luật đất đai sửa đổi: Giá đất thế nào là sát thị trường?

27/02/2023 09:33:00 AM

Một trong những băn khoăn của dư luận đối với Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi là làm thế nào để xác định được giá đất sát với giá thị trường.

Tags: luật đất đai , dự thảo luật đất đai , giá thị trường , ông lê hoàng châu , khung giá đất

Phương án nào cho Condotel?

Phương án nào cho Condotel?

25/02/2023 11:02:00 AM

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (ảnh), thời gian qua một số loại đất sử dụng vào nhiều mục đích như Condotel, Farmstay nhưng chưa có quy định cụ thể, gây nhiều khó khăn trong quản lý, sử dụng đất. Dự thảo Luật Đất đai cần khắc phục bất cập này.

Tags: Phát triển Nông thôn , Nông thôn Việt Nam , sử dụng đất , dự thảo luật đất đai , chủ đầu tư

Trái chiều về đề xuất cấp 'sổ đỏ' với đất không giấy tờ sử dụng trước 1/7/2014

Trái chiều về đề xuất cấp 'sổ đỏ' với đất không giấy tờ sử dụng trước 1/7/2014

24/02/2023 10:59:00 AM

Nhiều chuyên gia pháp lý và người dân có những ý kiến trái chiều đối với đề xuất cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với đất không giấy tờ sử dụng trước ngày 1/7/2014 tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tags: giấy chứng nhận , quyền sử dụng đất , quyền sử dụng , sử dụng đất , ý kiến trái chiều , dự thảo luật đất đai

Sẽ siết chặt việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có giấy tờ?

Sẽ siết chặt việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có giấy tờ?

21/02/2023 02:30:00 PM

Ông Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý đầu tư, bất động sản, cho rằng sẽ có thay đổi đáng kể, có thể gây xáo trộn cho hoạt động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định tại Điều 137 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến

Tags: sử dụng đất , bất động sản , quyền sử dụng đất , dự thảo luật đất đai , quyền sử dụng

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

06/02/2023 04:44:00 PM

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 23/12/2022 của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện.

Tags: dự thảo luật đất đai , ủy ban thường vụ quốc hội , luật đất đai , lấy ý kiến , thường vụ quốc hội

“Ngóng” Luật đất đai sửa đổi

“Ngóng” Luật đất đai sửa đổi

09/01/2023 01:03:00 PM

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề xuất nhiều chính sách mới, quan trọng để khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tags: dự thảo luật đất đai , đáp ứng yêu cầu , chính sách mới , ban chấp hành trung ương , luật đất đai

Cho phép ghi tên các thành viên hộ gia đình lên sổ đỏ

Cho phép ghi tên các thành viên hộ gia đình lên sổ đỏ

09/08/2022 08:32:53 AM

Theo Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trường hợp các thành viên của hộ gia đình có nhu cầu thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp hộ gia đình sẽ được ghi tên tất cả các thành viên của hộ gia đình.

Tags: quyền sử dụng đất , sử dụng đất , lấy ý kiến , dự thảo luật đất đai , quyền sở hữu , quyền sở hữu nhà ở , người đại diện

Bỏ khung giá đất: Bước đột phá lớn trong lĩnh vực đất đai

Bỏ khung giá đất: Bước đột phá lớn trong lĩnh vực đất đai

06/08/2022 01:30:00 PM

Theo các chuyên gia, việc bỏ khung giá đất sẽ mang lại nhiều lợi ích cho thị trường.

Tags: khung giá đất , dự thảo luật đất đai