Tin tức, bài viết mới nhất về :

Dự thảo luật đất đai

Cho phép ghi tên các thành viên hộ gia đình lên sổ đỏ

Cho phép ghi tên các thành viên hộ gia đình lên sổ đỏ

09/08/2022 08:32:53 AM

Theo Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trường hợp các thành viên của hộ gia đình có nhu cầu thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp hộ gia đình sẽ được ghi tên tất cả các thành viên của hộ gia đình.

Tags: quyền sử dụng đất , sử dụng đất , lấy ý kiến , dự thảo luật đất đai , quyền sở hữu , quyền sở hữu nhà ở , người đại diện

Bỏ khung giá đất: Bước đột phá lớn trong lĩnh vực đất đai

Bỏ khung giá đất: Bước đột phá lớn trong lĩnh vực đất đai

06/08/2022 01:30:00 PM

Theo các chuyên gia, việc bỏ khung giá đất sẽ mang lại nhiều lợi ích cho thị trường.

Tags: khung giá đất , dự thảo luật đất đai