Tin tức, bài viết mới nhất về :

doanh nghiệp quân đội

Doanh nghiệp quân đội lãi trước thuế hơn 46.000 tỷ năm 2014

Doanh nghiệp quân đội lãi trước thuế hơn 46.000 tỷ năm 2014

1/27/2015 10:10:22 AM

Doanh nghiệp quân đội phải luôn đặt lợi ích của đất nước, của quân đội lên hàng đầu; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước; kỷ luật của quân đội; nâng cao công tác quản trị, quản lý doanh...

Tags: doanh nghiệp quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng, phùng quang thanh, Viettel, Cộng đồng ASEAN, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, ngân hàng quân đội, MB

[Hồ sơ] Viettel Global: Chiến binh thiện xạ đi khắp năm châu

[Hồ sơ] Viettel Global: Chiến binh thiện xạ đi khắp năm châu

12/22/2014 12:54:08 PM

“Đem chuông đi đánh xứ người” từ rất sớm, Viettel Global hiện là một trong những doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài lớn nhất Việt Nam.

Tags: chiến binh, viettel global, đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp quân đội

Những ai nắm giữ Ngân hàng Quân đội?

Những ai nắm giữ Ngân hàng Quân đội?

12/6/2012 4:00:15 PM

Hai ngân hàng Vietcombank và Maritime Bank cũng đang sở hữu tổng cộng 19,2% cổ phần. Nhóm các doanh nghiệp quân đội nắm giữ ít nhất 27%.

Tags: mbb, MB, ngân hàng quân đội, doanh nghiệp quân đội