Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đoàn Ngọc Hiếu

"Giày Biti's chỉ bền ngang Bita's nhưng có người kế nhiệm xuất sắc"

"Giày Biti's chỉ bền ngang Bita's nhưng có người kế nhiệm xuất sắc"

1/6/2017 12:56:47 AM

Về độ bền thì chất lượng Bita’s cũng ngang ngửa Biti’s. Tuy nhiên, Bita’s không có thế hệ thứ 2 để phát triển thương hiệu như Biti’s. Ngành này rất cực nhưng nhiều gia đình thế hệ thứ hai...

Tags: người kế nhiệm, thế hệ thứ hai, Đoàn Ngọc Hiếu, điều hành công ty, điện máy xanh, phát triển thương hiệu