Tin tức, bài viết mới nhất về :

Dnse

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống bán xong cổ phần tại Yeah1, sẽ rút hoàn toàn khỏi HĐQT, nhường chỗ cho Chủ tịch Thái Tuấn Group và Chủ tịch DNSE

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống bán xong cổ phần tại Yeah1, sẽ rút hoàn toàn khỏi HĐQT, nhường chỗ cho Chủ tịch Thái Tuấn Group và Chủ tịch DNSE

04/06/2022 07:20:00 AM

Ông Trần Hoài Nam, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thái Tuấn và ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch DNSE sẽ ứng cử vào Hội đồng quản trị Yeah1 nhiệm kỳ 2022-2027.

Tags: yeah1 , thái tuấn , dnse , nguyễn ảnh nhượng tống , Nguyễn Hoàng Giang , trần hoài nam