Tin tức, bài viết mới nhất về :

Định tĩnh

Tại sao nhiều lúc bạn luôn cảm thấy sếp độc đoán, ra quyết định chẳng theo một nguyên tắc nào cả?

Tại sao nhiều lúc bạn luôn cảm thấy sếp độc đoán, ra quyết định chẳng theo một nguyên tắc nào cả?

01/04/2017 01:23:58 PM

Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhiều chủ doanh nghiệp phải ra quyết định bằng cảm tính của chính mình, chứ không thể chờ đợi các thống kê, báo cáo từ cấp dưới.

Tags: định tính , ra quyết định , SME , doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thưa Thầy, Hạnh phúc là gì?

Thưa Thầy, Hạnh phúc là gì?

20/04/2013 01:57:45 PM

"Hạnh phúc là thái độ chứ không phải là trạng thái".