Tin tức, bài viết mới nhất về :

định nghĩa thương mại

Kinh tế qua hoạt hình: Thương mại - cuộc chơi của những đứa trẻ

Kinh tế qua hoạt hình: Thương mại - cuộc chơi của những đứa trẻ

5/6/2015 4:17:02 PM

Khi còn là một đứa trẻ, chúng ta hay đổi các món đồ của mình với bạn chơi khác. Bằng việc trao đổi vói nhau, cả hai bên cùng có lợi.

Tags: thương mại quốc tế, Thế chiến thứ 2, thương mại là gì, định nghĩa thương mại, kinh tế qua hoạt hình