Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tập trung cao độ

Triết lý quản lý nhân viên của doanh nhân Yvon Chouinard: Tốt nhất là để cho họ yên!

Triết lý quản lý nhân viên của doanh nhân Yvon Chouinard: Tốt nhất là để cho họ yên!

16/08/2017 08:36:11 AM

Yvon Chouinard nghỉ làm 5 tháng mỗi năm để lướt sóng, câu cá và cho phép nhân viên dưới quyền làm việc bao lâu tùy thích.

Tags: quản lý nhân viên , thương hiệu thời trang , triết lý kinh doanh , điều hành nhân viên , tuyển dụng nhân viên , nhà tâm lý học

4 điều đáng lưu ý khi làm việc với nhân viên ở nước ngoài

4 điều đáng lưu ý khi làm việc với nhân viên ở nước ngoài

30/07/2015 09:28:00 AM

Dù là nhân viên trong nước hay nước ngoài thì vẫn cần được đối xử bình đẳng.

Tags: toàn cầu hóa , người lao động , nhân viên ở nước ngoài , lưu ý , cách đối xử , quản trị , điều hành nhân viên