Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cách đối xử

4 điều đáng lưu ý khi làm việc với nhân viên ở nước ngoài

4 điều đáng lưu ý khi làm việc với nhân viên ở nước ngoài

30/07/2015 09:28:00 AM

Dù là nhân viên trong nước hay nước ngoài thì vẫn cần được đối xử bình đẳng.

Tags: toàn cầu hóa , người lao động , nhân viên ở nước ngoài , lưu ý , cách đối xử , quản trị , điều hành nhân viên