Tin tức, bài viết mới nhất về :

Diễn viên quần chúng

Xuất hiện vài giây trên Kong, diễn viên quần chúng Việt Nam được trả bao nhiêu tiền?

Xuất hiện vài giây trên Kong, diễn viên quần chúng Việt Nam được trả bao nhiêu tiền?

12/03/2017 08:41:43 AM

Tất cả các vai quần chúng ở Ninh Bình tham gia vào phim Kong: Skull Island đều là diễn viên của Đoàn chèo nghệ thuật địa phương.

Tags: kong , diễn viên quần chúng , thù lao