Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đát Kỷ Trụ Vương

Tại sao từ cổ chí kim, anh hùng hảo hán đều không qua được ải mỹ nhân?

Tại sao từ cổ chí kim, anh hùng hảo hán đều không qua được ải mỹ nhân?

29/10/2018 09:21:00 AM

Từ trước đến nay, anh hùng hảo hán dù có gặp núi Thái Sơn thì mặt cũng không biến sắc, đao gươm ngoài xa trường cũng chẳng làm khó được họ, nhưng tại sao lại chẳng qua được ải mỹ nhân?

Tags: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân , bài học cuộc sống , Đổng Trác , Lữ Bố , Điêu Thuyền , Đát Kỷ Trụ Vương