Tin tức, bài viết mới nhất về :

dáng đứng

"Tướng" đi đứng, dáng ngồi phơi bày con người và vận mệnh của bạn: Tư thế và ngôn ngữ cơ thể chính là một công cụ giúp bạn tự tin và thành công

"Tướng" đi đứng, dáng ngồi phơi bày con người và vận mệnh của bạn: Tư thế và ngôn ngữ cơ thể chính là một công cụ giúp bạn tự tin và thành công

3/24/2019 8:30:00 PM

Dáng đi đứng thể hiện sự tự tin, bản lĩnh của một người. Mạnh mẽ hay yếu đuối, thất bại hay thành công đôi khi được dự đoán chỉ quá tư thế bạn thể hiện.

Tags: ngôn ngữ cơ thể, nền tảng giáo dục, vị trí công việc, dậm chân tại chỗ, môi trường kinh doanh, tướng đi, dáng đứng, số phận con người

Chỉ cần nhớ 10 dáng đứng sau, bạn có thể 'hiểu' được một người ngay từ lần gặp đầu tiên

Chỉ cần nhớ 10 dáng đứng sau, bạn có thể 'hiểu' được một người ngay từ lần gặp đầu tiên

10/9/2016 8:18:21 AM

Các nhà tâm lý học trên thế giới thừa nhận "dáng đứng" thể hiện đặc trưng tính cách của con người.

Tags: tâm lý học, người lãnh đạo, nhà tâm lý học, dáng đứng, tính cách