Tin tức, bài viết mới nhất về :

công ty kiểm toán

KPMG, Deloitte, EY, PwC sẽ không cần kiểm toán viên cấp thấp nữa, họ cần các lập trình viên giỏi nhất thế giới

KPMG, Deloitte, EY, PwC sẽ không cần kiểm toán viên cấp thấp nữa, họ cần các lập trình viên giỏi nhất thế giới

3/3/2017 10:40:00 AM

“Họ sẽ kiểm toán các công ty lớn với một đội ngũ ngồi vừa trong một phòng hội thảo, thay vì chiếm cả một tòa nhà văn phòng như trước đây".

Tags: công ty kiểm toán, kiểm toán viên, big 4