Tin tức, bài viết mới nhất về :

Công ty hàng hải

Tổng Công ty Hàng hải lãi hàng nghìn tỷ đồng

Tổng Công ty Hàng hải lãi hàng nghìn tỷ đồng

24/12/2022 01:50:00 PM

Năm 2022, Tổng Công ty Hàng Hải (VIMC) báo lãi 3.129,5 tỷ đồng (đạt 124% so kế hoạch năm 2022). Đây là năm thứ 2 lãi liên tiếp so với những năm trước đó lỗ hàng trăm tỷ đồng.

Tags: công ty hàng hải , vận tải biển