Tin tức, bài viết mới nhất về :

Công ty Alcor Life Extension Foundation

Bên trong phòng thí nghiệm đông xác của 200 người chờ hồi sinh trong tương lai

Bên trong phòng thí nghiệm đông xác của 200 người chờ hồi sinh trong tương lai

1/26/2022 11:02:00 AM

Một phòng thí nghiệm ở Mỹ đang bảo quản cơ thể và đầu của 200 người với hy vọng họ có thể được hồi sinh trong tương lai.

Tags: phòng thí nghiệm, ung thư não, nhiệt độ cơ thể, phục hồi sức khỏe, Công ty Alcor Life Extension Foundation