Tin tức, bài viết mới nhất về :

Công nghiệp hóa chất

Trung Quốc thoát kiếp gia công - nói dễ hơn làm

Trung Quốc thoát kiếp gia công - nói dễ hơn làm

6/14/2016 10:07:11 AM

“Nhiều công ty có thể chết bất đắc kỳ tử nếu cố tình xây dựng thương hiệu cho riêng mình. Trừ phi nắm trong tay nhân tài và khối lượng tư bản đủ mạnh, mù quáng xây dựng thương hiệu riêng...

Tags: xây dựng thương hiệu, doanh nghiệp trung quốc, ngành xuất khẩu, thu nhập cao, Công nghiệp hóa chất