Tin tức, bài viết mới nhất về :

công nghệt hông tin

Intel Việt Nam tuyển tướng cũ của Dell làm Tổng Giám đốc

Intel Việt Nam tuyển tướng cũ của Dell làm Tổng Giám đốc

12/1/2014 8:34:12 AM

Tại thời điểm trước khi gia nhập Intel, ông giữ chức vụ Tổng Giám đốc Dell Việt Nam.

Tags: intel việt nam, dell việt nam, tổng giám đốc, công nghệt hông tin, acer