Tin tức, bài viết mới nhất về :

công chức yếu kém

Hà Nội kiên quyết loại công chức yếu kém

Hà Nội kiên quyết loại công chức yếu kém

2/26/2016 9:28:23 AM

Tới đây, thành phố Hà Nội sẽ kiên quyết loại bỏ những công chức nhiều năm không hoàn thành nhiệm vụ.

Tags: công chức yếu kém, tinh giản biên chế, thành uỷ hà nội, sở nội vụ, cán bộ chủ chốt, chế độ chính sách