Tin tức, bài viết mới nhất về :

Citigym

Diễn biến mới vụ WeFit: Khách hàng được chuyển đổi sang Citigym, tập đủ dịch vụ mà không cần trả thêm phí

Diễn biến mới vụ WeFit: Khách hàng được chuyển đổi sang Citigym, tập đủ dịch vụ mà không cần trả thêm phí

5/16/2020 4:42:59 PM

Hệ thống phòng tập này hiện mới chỉ có ở TPHCM chứ chưa triển khai tại các địa phương khác.

Tags: Wefit, Citigym, khách hàng WeFit