Tin tức, bài viết mới nhất về :

chiến lược ngoại giao

Vắc-xin Covid-19: "Đơn vị tiền tệ mới"

Vắc-xin Covid-19: "Đơn vị tiền tệ mới"

2/23/2021 4:19:50 PM

Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cùng những quốc gia khác đang trao tặng vắc-xin Covid-19 cho những nước mà họ muốn tìm kiếm ảnh hưởng, theo báo The New...

Tags: nhân viên y tế, chiến lược ngoại giao