Tin tức, bài viết mới nhất về :

chỉ tiêu kinh tế 2016

Chính phủ công bố hàng loạt chỉ tiêu lớn cho 2016

Chính phủ công bố hàng loạt chỉ tiêu lớn cho 2016

12/28/2015 3:03:51 PM

“Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá...

Tags: kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, tái cơ cấu, dự thảo Nghị quyết, kim ngạch xuất khẩu, vốn đầu tư phát triển, ngân sách nhà nước, tỷ lệ thất nghiệp, Chính phủ, chỉ tiêu kinh tế, chỉ tiêu kinh tế 2016, thị trường