Tin tức, bài viết mới nhất về :

chi hoa hồng

Những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/2/2018

Những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/2/2018

2/1/2018 10:29:54 AM

Đại lý xổ số được hưởng mức chi hoa hồng đến 15% doanh thu, điều kiện giao dịch điện tử giữa các đơn vị với Kho bạc nhà nước, NLĐ làm công tác phòng chống thiên tai làm việc tối đa...

Tags: chính sách mới, chi hoa hồng, giao dịch điện tử, Kho bạc Nhà nước