Tin tức, bài viết mới nhất về :

CEO trung bình

9 điều bất kỳ CEO thông minh nào cũng thực hiện

9 điều bất kỳ CEO thông minh nào cũng thực hiện

03/10/2014 03:15:00 PM

Giữa một CEO bình thường và một CEO thông minh luôn có những cách thực hiện công việc của mình rất khác biệt.

Tags: CEO thông minh , CEO trung bình , nhân viên , lãnh đạo , doanh nghiệp , muốn thành công , Muốn giàu có