Tin tức, bài viết mới nhất về :

cây tỷ đô

Trồng gần 10.000 ha “cây tỷ đô” đến năm 2020

Trồng gần 10.000 ha “cây tỷ đô” đến năm 2020

4/6/2016 9:05:44 PM

Việc gia tăng trồng mắc ca phải căn cứ vào kết quả tổng kết, đánh giá hiệu quả cây mắc ca giai đoạn đến 2020.

Tags: cây tỷ đô, Mắc ca, thị trường tiêu thụ, vùng nguyên liệu, quy hoạch mắc ca

Một mắc-ca đang “xấu xí”: 20 năm, Bộ ở đâu?

Một mắc-ca đang “xấu xí”: 20 năm, Bộ ở đâu?

4/10/2015 2:18:38 PM

Trong khi Bộ mất tới 20 năm với 35 ha để rồi đưa ra kết luận “chưa đủ căn cứ khoa học”, thì với thị trường và trong mắt người tiêu dùng, một mắc-ca “xấu xí” đang tồn tại, tình trạng loạn...

Tags: mắc-ca, Mắc ca, cây tỷ đô, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy hoạch mắc ca, tây nguyên, lâm đồng, thị trường, giống OC

Mắc ca đang sống thế nào trên đất Tây Nguyên?

Mắc ca đang sống thế nào trên đất Tây Nguyên?

4/7/2015 9:04:12 AM

Diện tích trồng mắc ca tại Tây Nguyên hiện chưa tới 2.000 ha trên khoảng 750.000 ha đất trồng cây công nghiệp của khu vực này.

Tags: Mắc ca, cây tỷ đô, cây công nghiệp, cà phê, xen canh, nông nghiệp, thị trường

Cây mắc ca đổi đời: Thiếu thận trọng sẽ đến "mất cả chì lẫn chài"

Cây mắc ca đổi đời: Thiếu thận trọng sẽ đến "mất cả chì lẫn chài"

4/3/2015 7:46:00 AM

Với giá trị kinh tế và dinh dưỡng, mắc ca đang là loại cây trồng thu hút nhiều sự quan tâm và được kỳ vọng là cây thoát nghèo cho nông dân các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk...

Tags: Mắc ca, mắc ca đổi đời, cây tỷ đô, tây nguyên, Lê Ngọc Báu, mất cả chì lẫn chài, thị trường

Thận trọng với cây tỷ đô mắc ca

Thận trọng với cây tỷ đô mắc ca

3/1/2015 7:00:00 PM

Chính phủ đã đồng ý thí điểm xây dựng mô hình trồng cây mắc ca ở Tây Bắc. Mắc ca cũng đang được đề xuất bổ sung là cây công nghiệp chiến lược mới tại Tây Nguyên. Nhưng mắc ca liệu có dễ...

Tags: Macadamia, Mắc ca, cây tỷ đô mắc ca, cây tỷ đô, tây nguyên, thị trường

Sắn - Cây trồng tỷ đô của xuất khẩu Việt Nam

Sắn - Cây trồng tỷ đô của xuất khẩu Việt Nam

6/3/2014 12:11:01 PM

Diện tích trồng sắn của Việt Nam hiện có 560.000 ha, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,3 tỷ USD vào năm 2012 và 1,1 tỷ USD vào năm 2013.

Tags: việt nam, xuất khẩu, sắn, tỷ đô, CIAT, trồng sắn, cây tỷ đô