Tin tức, bài viết mới nhất về :

câu nói dối

Khảo sát cho thấy: Cứ 3 nhân viên thì có 1 người thường xuyên nói dối sếp

Khảo sát cho thấy: Cứ 3 nhân viên thì có 1 người thường xuyên nói dối sếp

9/7/2017 9:03:00 AM

Nói dối sếp có thể bị đẩy vào vùng nguy hiểm bất cứ lúc nào nhưng có đến 1/3 số nhân viên lại chẳng hề bận tâm đến điều này.

Tags: câu nói dối, mối nguy hại, khách hàng tiềm năng, quản lý nhân viên, nói dối sếp