Tin tức, bài viết mới nhất về :

cải cách lương

Tăng tuổi nghỉ hưu: Tiếp tục câu chuyện “tiến thoái lưỡng nan"

Tăng tuổi nghỉ hưu: Tiếp tục câu chuyện “tiến thoái lưỡng nan"

12/25/2016 1:59:30 PM

Quá trình phát triển đang đặt ra nhiều thách thức mới, trong đó có việc phải xem xét lại hệ thống lương hưu của Việt Nam. Cải cách lương hưu trong đó có biện pháp tăng tuổi nghỉ hưu được...

Tags: tuổi nghỉ hưu, hệ thống lương, cải cách lương, tiến thoái lưỡng nan