Tin tức, bài viết mới nhất về :

bia nước giải khát

Mỗi ngày, người Việt uống gần 10 triệu lít bia

Mỗi ngày, người Việt uống gần 10 triệu lít bia

5/11/2016 10:08:22 AM

Sản lượng tiêu thụ bia 4 tháng đầu năm 2016 của người Việt Nam đạt hơn 1 tỷ lít bia. Tương đương với mỗi ngày, người Việt Nam uống gần 10 triệu lít bia.

Tags: uống bia, tiêu thụ bia, Bộ Công Thương, ngành bia, bia nước giải khát, tiêu thụ đặc biệt