Tin tức, bài viết mới nhất về :

Bắt tay doanh nghiệp ngoại

Những 'đám cưới' với đại gia: Sau hôn nhân là đấu tranh

Những 'đám cưới' với đại gia: Sau hôn nhân là đấu tranh

04/02/2015 02:30:00 PM

“Bắt tay là để tận dụng công nghệ, tận dụng nguồn lực lẫn nhau. Còn sau hợp tác, là đấu tranh, để tránh bị nuốt. Điều này tùy thuộc vào năng lực và sự đoàn kết của người Việt”.

Tags: bắt tay doanh nghiệp ngoại , hợp tác , đấu tranh , M&A , Central , nguyễn kim , aeon , citimart , Fivimart , PeaceSoft , nguyễn hòa bình , Câu chuyện kinh doanh , thị trường