Báo cáo Thủ tướng đề án đô thị thông minh trong tháng sau

21/05/2022 10:00 AM | Kinh tế vĩ mô

Các địa phương được yêu cầu báo cáo về tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển đô thị thông minh sau khi Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt. Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Đề án đô thị thông minh trong tháng 6.

Trung tâm TP HCM sẽ được vận dụng tối ưu nhằm xây dựng trở thành đô thị thông minh vào 2025. Ảnh: TTXVN.
Trung tâm TP HCM sẽ được vận dụng tối ưu nhằm xây dựng trở thành đô thị thông minh vào 2025. Ảnh: TTXVN.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình triển khai Đề án đô thị thông minh.

Trong đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND địa phương chỉ đạo các cơ quan liên quan báo cáo tình hình phát triển đô thị thông minh tại địa phương trước và sau khi Thủ tướng ban hành Quyết định số 950/2018 về phê duyệt “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến 2030”.

Bộ Xây dựng đề nghị nội dung báo cáo chi tiết các công việc đã triển khai trước khi Đề án 950 được ban hành và các thông tin chung trong triển khai đô thị thông minh kể từ sau khi Đề án 950 được ban hành; khái quát tình hình tuyên truyền, triển khai các kế hoạch hành động thực hiện Đề án 950.

Trong báo cáo này, các địa phương phải nêu chi tiết về kinh phí thực hiện các nội dung liên quan tới phát triển đô thị thông minh như triển khai các dự án đầu tư xây dựng đô thị/khu đô thị thông minh; triển khai các hạng mục tại Đề án đô thị thông minh của địa phương...

Các địa phương còn phải nêu rõ những khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, chính sách hộ trợ và giải pháp khắc phục trong quá trình triển khai xây dựng đô thị thông minh.

Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp và báo cáo Thủ tướng trong tháng 6.

Trước đó, Thủ tướng đã có Chỉ thị số 02/2022 về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, trong đó giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông sơ kết tình hình triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.

Theo Ngọc Hà

Cùng chuyên mục
XEM