Tin tức, bài viết mới nhất về :

Bảng tin

Ngày nào cũng vào Facebook, bạn có biết bảng tin được sắp xếp như thế nào?

Ngày nào cũng vào Facebook, bạn có biết bảng tin được sắp xếp như thế nào?

11/03/2017 10:44:00 AM

Facebook không sử dụng bảng tin theo thứ tự thời gian như Twitter. Thay vào đó, thứ bạn nhìn thấy trên bảng tin được xác định bởi thuật toán, sắp xếp mọi thứ dựa theo những gì mà Facebook cho rằng bạn muốn thấy.

Tags: Facebook , mạng xã hội , công nghệ , bảng tin , sắp xếp , thuật toán