Tin tức, bài viết mới nhất về :

An viên

MobiFone: "Hồ sơ mua AVG được quản lý theo quy chế tài liệu mật"

MobiFone: "Hồ sơ mua AVG được quản lý theo quy chế tài liệu mật"

05/08/2016 09:38:37 PM

MobiFone cho biết đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ hồ sơ, tài liệu của dự án mua AVG theo quy chế tài liệu mật. Vì vậy, kết luận cuối cùng của Thanh tra Chính phủ về dự án này sẽ được cung cấp cho truyền thông theo đúng quy định của pháp luật.

Tags: tài liệu mật , thanh tra chính phủ , cơ quan truyền thông , dịch vụ truyền hình , AVG , an viên , mobifone