Tin tức, bài viết mới nhất về :

Ai sợ giá dầu giảm

Ai sợ giá dầu giảm?

Ai sợ giá dầu giảm?

11/02/2016 10:22:00 AM

Trong quá khứ, giá dầu giảm sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ngược lại giá tăng sẽ gây nên suy thoái. Ở thời điểm hiện tại điều ấy không còn đúng nữa.

Tags: giá dầu giảm , ai sợ giá dầu giảm , giá dầu thấp , Thị trường tài chính , dầu đá phiến , khủng hoảng tài chính , thị trường