Tin tức, bài viết mới nhất về :

xin phép kinh doanh

Ca Huế, sửa xe, xe ôm... cũng phải xin phép kinh doanh

Ca Huế, sửa xe, xe ôm... cũng phải xin phép kinh doanh

2/26/2015 10:58:01 AM

Bộ Tư pháp phát hiện 9 văn bản của các bộ, 20 văn bản của địa phương có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật.

Tags: sửa xe đạp, chạy xe ôm, xin phép kinh doanh, kinh doanh nhỏ, vi phạm pháp luật, kinh doanh