Tin tức, bài viết mới nhất về :

Vua chúa

Long bào của hoàng đế luôn bị cấm giặt bằng nước, vậy áo bẩn phải xử lý thế nào?

Long bào của hoàng đế luôn bị cấm giặt bằng nước, vậy áo bẩn phải xử lý thế nào?

26/03/2021 10:06:00 PM

Lẽ tự nhiên là chiếc áo nào mặc lâu cũng sẽ có mùi hôi, vậy vấn đề long bào bẩn phải giải quyết ra sao?

Tags: tái sử dụng , càn long , vua chúa