Tin tức, bài viết mới nhất về :

Vinashin niêm yết

“Vietnam Airlines, Vinalines sẽ phải niêm yết sau cổ phần hóa”

“Vietnam Airlines, Vinalines sẽ phải niêm yết sau cổ phần hóa”

05/05/2015 02:55:45 PM

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT), ông Nguyễn Hồng Trường, cho biết bộ đang trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm với doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa, nếu đủ điều kiện sẽ niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán mà không qua sàn Upcom.

Tags: bộ giao thông , cổ phần hóa , nguyễn hồng trường , bộ giao thông vận tải , doanh nghiệp nhà nước , Sở Giao dịch chứng khoán , công ty cổ phần , vốn nhà nước , tổ chức Công đoàn , nhà đầu tư chiến lược , phương án cổ phần hóa , vinashin niêm yết