Tin tức, bài viết mới nhất về :

vật liệu PET

Bạn có thuộc nhóm nguy cơ bắt buộc phải thi lại sát hạch lý thuyết lái xe đầu năm 2017?

Bạn có thuộc nhóm nguy cơ bắt buộc phải thi lại sát hạch lý thuyết lái xe đầu năm 2017?

9/12/2016 8:22:00 PM

Theo quy định mới, sẽ có 1 nhóm đối tượng phải thi lại sát hạch lý thuyết nếu không đổi giấy phép lái xe sang vật liệu PET trước ngày 31/12/2016.

Tags: đổi giấy phép lái xe, giấy phép lái xe, vật liệu PET, bộ giao thông vận tải, lái xe ô tô