Tin tức, bài viết mới nhất về :

Mùa giải đầu tiên

Vào Quốc hội để làm gì?

Vào Quốc hội để làm gì?

15/06/2015 08:30:36 AM

Trong bốn vị doanh nhân tự ứng cử vào Quốc hội đương nhiệm, chỉ còn duy nhất một người điểm danh đều đặn tại kỳ này.

Tags: Quốc hội khóa 13 , Đại biểu quốc hội , chủ tịch hội đồng quản trị , giám đốc bệnh viện , đại biểu Hoàng Hữu Phước , doanh nhân , vào quốc hội