Tin tức, bài viết mới nhất về :

văn hóa nghỉ việc của Gen Z

Có một kiểu nhân viên Gen Z khiến sếp ‘đau đầu’: Thích nghỉ là nghỉ, cảm thấy không vui cũng nghỉ vì lên mạng làm KOL cũng sống được

Có một kiểu nhân viên Gen Z khiến sếp ‘đau đầu’: Thích nghỉ là nghỉ, cảm thấy không vui cũng nghỉ vì lên mạng làm KOL cũng sống được

6/15/2022 9:15:00 AM

Hành động nghỉ việc của Gen Z có thể được tính bằng giây, khi họ không thể thuyết phục bản thân tiếp tục kiên nhẫn.

Tags: công sở, Gen Z, văn hóa nghỉ việc, văn hóa nghỉ việc của Gen Z