Tin tức, bài viết mới nhất về :

tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Kiếm bộn tiền từ game, VNG có trong tay 2.200 tỷ đồng tiền mặt, doanh thu quảng cáo vượt FPT Online

Kiếm bộn tiền từ game, VNG có trong tay 2.200 tỷ đồng tiền mặt, doanh thu quảng cáo vượt FPT Online

11/5/2017 8:46:00 AM

Trong 9 tháng đầu năm 2017, VNG đạt 1.015 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế - tăng 173% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tags: doanh thu quảng cáo, tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, kinh doanh game, vng, fpt online, game

Công nghệ, viễn thông chiếm 76% tổng lợi nhuận của FPT năm 2016

Công nghệ, viễn thông chiếm 76% tổng lợi nhuận của FPT năm 2016

1/25/2017 8:10:28 PM

FPT đạt doanh thu hợp nhất đạt 40.545 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.014 tỷ đồng. Trong đó, công nghệ và viễn thông là hai lĩnh vực đóng góp tới 76% lợi nhuận của doanh nghiệp này.

Tags: lợi nhuận trước thuế, tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, toàn cầu hóa, xuất khẩu phần mềm, fpt