Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tu tập

Người 'thường thường' mới thích tụ tập bạn bè, còn người thông minh chỉ muốn ở một mình để làm những việc có ý nghĩa

Người 'thường thường' mới thích tụ tập bạn bè, còn người thông minh chỉ muốn ở một mình để làm những việc có ý nghĩa

14/12/2016 01:39:00 PM

Theo những nghiên cứu từ tạp chí British Journal of Psychology và Washington Post, nếu bạn đang cảm thấy chán ngán vì những buổi tụ tập bạn bè thì có thể không phải vì bạn lập dị đâu. Có thể bởi vì bạn là người thông minh hơn mặt bằng chung xã hội đó

Tags: thông minh , làm việc , một mình , tụ tập , thường thườngg , lập dị , người thông minh

Tiết Thanh minh, hãy niệm Phật để báo ân

Tiết Thanh minh, hãy niệm Phật để báo ân

14/04/2013 11:22:23 AM

Đem công đức niệm Phật hồi hướng cho người âm lìa khổ mới là việc đáng làm và có tác dụng hơn so với việc biểu lộ bằng hình thức như đi cúng tảo mộ hoặc đốt giấy tiền, vàng mã,…

Công thức hưởng hạnh phúc tối đa với tài sản tối thiểu

Công thức hưởng hạnh phúc tối đa với tài sản tối thiểu

07/03/2013 10:52:10 AM

Ngược lại với kinh tế hiện đại nghĩ rằng hoạt động kinh tế là để thoả mãn tối đa những ham muốn, kinh tế học Phật giáo hướng về sự an lạc và hạnh phúc của cá nhân và xã hội qua sự điều độ.

Tuổi trẻ và những túi tham vô đáy

Tuổi trẻ và những túi tham vô đáy

25/02/2013 10:30:39 AM

"Thực tế hiện nay đa số người cao tuổi đến cửa Phật, điều này chứng tỏ đạo Phật như bị già lão vậy".