Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tư duy logic

"Design thinking in management" - Tư duy thiết kế trong quản trị là gì?

"Design thinking in management" - Tư duy thiết kế trong quản trị là gì?

07/04/2015 03:10:00 PM

Các nhà quản trị nên bỏ thói quen suy nghĩ kiểu phân tích (hoặc convergent thinking) mà nên sử dụng Tư duy trực giác (hoặc divergent thinking) nhiều hơn.

Tags: tư duy thiết kế , quản trị , nhà quản trị , tư duy logic , ra quyết định