Tin tức, bài viết mới nhất về :

tư duy làm chủ

Tư duy nhổ cỏ: Người thành công và kẻ thất bại hơn nhau ngay cả trong những chuyện nhỏ nhất

Tư duy nhổ cỏ: Người thành công và kẻ thất bại hơn nhau ngay cả trong những chuyện nhỏ nhất

6/6/2017 8:20:59 AM

Để thành công hay đạt được tới đỉnh cao, nhà sáng lập tập đoàn Daewoo cho rằng cần phải luôn làm việc và sống với tư duy của một người chủ.

Tags: người thành công, kẻ thất bại, tập đoàn Daewoo, nhân viên văn phòng, người do thái, tư duy làm chủ