Tin tức, bài viết mới nhất về :

Trưởng ban công tác

Bán vốn Nhà nước tại Sabeco, Habeco: Tính riêng giá trị quyền sử dụng đất để làm gì?

Bán vốn Nhà nước tại Sabeco, Habeco: Tính riêng giá trị quyền sử dụng đất để làm gì?

04/09/2016 01:30:33 PM

Việc bán vốn nhà nước tại 12 ông lớn theo chỉ đạo mới đây của Thủ tướng là thông tin tích cực cho việc đẩy nhanh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các DNNN.

Tags: bán vốn Nhà nước , cổ phần hóa , quyền sử dụng đất , thoái vốn nhà nước , trưởng ban công tác