Tin tức, bài viết mới nhất về :

Trung quốc tiêu thụ xi măng

Trong 3 năm Trung Quốc dùng lượng xi măng nhiều hơn Mỹ dùng trong 100 năm?

Trong 3 năm Trung Quốc dùng lượng xi măng nhiều hơn Mỹ dùng trong 100 năm?

05/04/2015 11:43:00 AM

Trung Quốc tiêu thụ lượng xi măng trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013 nhiều hơn lượng xi măng Hoa Kỳ dùng trong toàn thế kỷ 20.

Tags: xi măng , trung quốc , mỹ , trung quốc tiêu thụ xi măng , hoa kỳ , đô thị hóa , chất lượng xi măng , xây dựng