Tin tức, bài viết mới nhất về :

trữ lượng than

“Than Việt Nam đủ khai thác vài trăm năm nữa”

“Than Việt Nam đủ khai thác vài trăm năm nữa”

9/2/2016 10:42:19 AM

Dù trữ lượng than khá lớn, nhưng Chính phủ vẫn cho phép cả 3 TKV, Petro Vietnam và EVN cùng nhập than...

Tags: trữ lượng than, tư vấn đầu tư, khoáng sản việt nam, nhu cầu vốn