Tin tức, bài viết mới nhất về :

trợ giá lúa gạo

Gạo Thái Lan đối mặt khủng hoảng

Gạo Thái Lan đối mặt khủng hoảng

10/29/2015 9:07:32 PM

Sản lượng gạo Thái Lan có thể xuống mức thấp nhất kể từ niên vụ 1996-1997...

Tags: gạo Thái Lan, xuất khẩu gạo, trợ giá lúa gạo, gạo tồn kho, thị trường gạo, ngành nông nghiệp, Thủ tướng Yingluck, el nino, thị trường