Tin tức, bài viết mới nhất về :

trò chuyện thực sự

Giáo hoàng Francis kêu gọi từ bỏ thiết bị công nghệ để trò chuyện thực sự

Giáo hoàng Francis kêu gọi từ bỏ thiết bị công nghệ để trò chuyện thực sự

1/25/2015 4:24:00 PM

Trong thông điệp gửi đi vào ngày thứ sáu 23/1 vừa qua, Giáo hoàng Francis đã đề cập tới vai trò tích cực và tiêu cực của các thiết bị công nghệ trong quá trình giao tiếp hàng ngày của con...

Tags: giáo hoàng Francis, Giáo hoàng Francis kêu gọi từ bỏ thiết bị công nghệ, thiết bị công nghệ, trò chuyện thực sự, Đức Giáo Hoàng Francis, xu hướng công nghệ