Tin tức, bài viết mới nhất về :

Trí tuệ đời người

Lá thư hội tụ trí tuệ Tăng Quốc Phiên: "Đời người, càng muốn đi xa, gốc rễ càng phải bám sâu, tự cổ chí kim, những người tầm thường đều bị đánh bại bởi một chữ LƯỜI

Lá thư hội tụ trí tuệ Tăng Quốc Phiên: "Đời người, càng muốn đi xa, gốc rễ càng phải bám sâu, tự cổ chí kim, những người tầm thường đều bị đánh bại bởi một chữ LƯỜI

28/12/2021 04:59:00 PM

Đường đời dài đằng đẵng, mọi thứ đều phải dựa vào bản thân, tiền tài danh lợi chớp mắt đều sẽ biến thành hư không, chỉ có nhân phẩm và sự chăm chỉ mới thực sự đáng tin cậy.

Tags: Tăng Quốc Phiên , trí tuệ đời người , học làm người , nhân phẩm , thái độ sống , cuộc sống tươi đẹp

Thao lược Tư Mã Ý: Trí tuệ kẻ mạnh là giữ được TĨNH KHÍ, hiểu thấu 4 điều ắt làm nên thành tựu

Thao lược Tư Mã Ý: Trí tuệ kẻ mạnh là giữ được TĨNH KHÍ, hiểu thấu 4 điều ắt làm nên thành tựu

22/12/2020 08:00:00 PM

"Không nên "lấy cứng chọi cứng" với những kẻ ngu xuẩn, mà học cách cúi đầu", Tư Mã Ý quan niệm.

Tags: Nuôi dạy con cái , Gia Cát Lượng , tấm lòng thành , tư mã ý , trí tuệ đời người , làm nên thành tựu , tĩnh khí