Tin tức, bài viết mới nhất về :

treo cổ chết

Khăng khăng đòi tự vẫn, hòa thượng chỉ hỏi một câu khiến người đó từ bỏ ngay ý định này

Khăng khăng đòi tự vẫn, hòa thượng chỉ hỏi một câu khiến người đó từ bỏ ngay ý định này

6/16/2019 2:10:00 PM

Suy ngẫm một hồi, người đó bái lạy hòa thượng mấy cái rồi quay người bước ra khỏi cửa, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Tags: Hồ ly tinh, treo cổ tự vẫn, bắt nhầm người, người qua đường, sởn da gà, treo cổ chết