Tin tức, bài viết mới nhất về :

trần vay nợ

Đà Nẵng được nới ‘trần vay nợ’ lên 40%, thưởng vượt thu ngân sách lên 70%

Đà Nẵng được nới ‘trần vay nợ’ lên 40%, thưởng vượt thu ngân sách lên 70%

7/13/2016 10:48:22 AM

Đà Nẵng vừa trình 2 đề nghị ‘vượt khung’: Nới ‘trần vay nợ’ lên 100% và hưởng 70% số tăng thu so với dự toán, sau khi đã trừ đi khoản thưởng vượt thu ngân sách. Tuy nhiên, lo ngại việc...

Tags: trần vay nợ, Thu ngân sách, Đà Nẵng, ngân sách nhà nước, cơ chế đặc thù, ngân sách địa phương, kinh tế vĩ mô 2016